Majutusasutused ja üldruumid
Meiega koostöös saame Teie ruumid prefektselt puhtaks. Oleme Teile regulaarselt nõustavaks ja abistavaks puhastustööd juhendavaks partneriks koos Ecolabi kemikaalide ja doseerimisseadmetega.
Juhendame Teie töötajaid erinevaid pindu puhastama õigete kemikaalide, puhastusmeetodite ja vajadusel puhastusmasinatega.
Ka kõige komplitseeritumatele pindade probleemidele leiame puhastuslahenduse.
Üld- ja sanitaarruumidele on terviklahendus kemikaalide ja tarvikutena (microlapid, eelniistutatavad mopid, pritspudelid jne.)
Läbi suletud dosaatorsüsteemide tagame parima kuluefektiivsuse ja optimaalselt täpsed kemikaalide doseeringud.